''Preživljavanje''

u središtu pandemije 2020/2021